කොරෝනා වෛරසය: ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම, ‘ව්‍යවස්ථා අර්බුදය’ සහ විරුද්ධ පක්ෂවල ඉල්ලීම

කොරෝනා වෛරසය: ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම, ‘ව්‍යවස්ථා…

බීබීසී පුවත් සේවය ඇසුරිණි. ජනාධිපති ජේ ආර් ජයවර්ධනගේ පාලන සමයේ හඳුන්වා දෙන ලද 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාර පාර්ලිමේන්තුවේ වාරාවසාන වීම හෝ වෙනත් හේතුවකින් ජනාධිපතිවරයා විසින් විසුරුවා හරිනු ලැබීමෙන් මාස තුනක් ඇතුළත නව පාර්ලිමේන්තුව රැස්විය යුතුය.…