//තලපති විජේ ගේ මී ලග චිත්‍රපටිය මෙයද?
actor vijay new movie

තලපති විජේ ගේ මී ලග චිත්‍රපටිය මෙයද?

ඔහු තලපති විජේ ලෙස හඳුන්වන මිලියන සංඛ්‍යාත රසිකයන් සිටී. මේ වන විට බොහෝ දෙමළ සිනමා රසිකයන් ඔහුගේ නවතම චිත්‍රපටිය වන මාස්ටර් චිත්‍රපටය සඳහා බලා සිටී.

මේ අවස්ථාවේදී, විජේ ඊළඟට කුමන චිත්‍රපටියේ රග පායිද යනුවෙන් මිලියන සංඛය්‍යාත රසිකයන් උද්යෝගයෙන් බලා සිටී.

එසේම, ප්‍රභල චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂ මුරුගදාස් විජේගේ ඊළඟ අධ්‍යක්ෂවරයා බවට වාර්තා විය.

සිනමාකරු සන්තෝෂ් සිවන් මේ වන විට Thuppakki චිත්‍රපටියේ ඡායාරූප සිය ඉන්ස්ටා පිටුවේ බෙදාගෙන තිබේ.

මෙය සාදකයක් ලෙස තබා ගනිමින් රසිකයන් පවසා ඇත්තේ Thuppakki 2 චිත්‍රපටිය අනිවාර්යයෙන්ම තලපති විජේගේ මී ලග චිත්‍රපටිය බවයි.

actor vijay new movie