//ඉන්දියාවේ කොරෝනා කාලයේදී ළමා කාමුක දර්ශන නැරඹීමේ 95% ක වැඩිවීමක් !! තාක්ෂණ සමාගම් සඳහා NCPCR දැන්වීම්
child pornography

ඉන්දියාවේ කොරෝනා කාලයේදී ළමා කාමුක දර්ශන නැරඹීමේ 95% ක වැඩිවීමක් !! තාක්ෂණ සමාගම් සඳහා NCPCR දැන්වීම්


ඉන්දියාවේ ළමා කාමුක දර්ශන නැරඹීම 95% කින් වැඩි වීම පිළිබඳව ජාතික ළමා අයිතිවාසිකම් කොමිෂන් සභාව ප්‍රමුඛ පෙළේ තාක්‍ෂණ සමාගම් වන Whatsapp, Google සහ Twitter වෙත නොතීසි නිකුත් කර තිබේ.


මෙම කාලය තුළ ළමා කාමුක දර්ශන ඉල්ලා සිටින සංඛ්‍යාව සියයට 95 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව ජාතික ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කොමිෂන් සභාව (N.C.C.P.C.R – N.C.P.C.R) වාර්තා කරයි.

child pornography whatsapp google twitter

ඉන්දියාවේ C.S.A.M පිළිබඳ N.C.P.C.R ඉන්දියානු ළමා ආරක්ෂණ අරමුදල (I.C.P.F) පිළිබඳ පර්යේෂණ අධ්‍යයනයක් කළ විට, ළමා කාමුක දර්ශන නැරඹීම මාර්තු 24 සිට 26 දක්වා සියයට 95 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව අනාවරණය වී ඇත.

ඔන්ලයින් ළමා ලිංගික අපයෝජන (C.S.A.M) පිළිබඳ පරීක්ෂණයකදී, Google Play Store හි සමහර Softwares මගින් කාමුක භාණ්ඩ මිළදී ගැනීමට හැකියව ඇති බව N.C.P.C.R මගින් සොයාගෙන ඇත.

child pornograpgy


එවැනි අයිතම සංකේතාත්මක වට්ස්ඇප් කණ්ඩායම් වලින් ලබා ගත හැකි බවට පිළිතුරු දීමට whatsapp සහ twitter වෙත දැන්වීම් යවා ඇති අතර එවැනි කණ්ඩායම්වලට සම්බන්ධ වීමට සම්බන්ධක ඇමතුම් Twitter හි Share කිරීමට අවසර දී ඇත.

Twitter වෙත යවන ලද නිවේදනයක, කොමිසම සඳහන් කරන්නේ, “ඔබේ සම්මත නියමයන් හා කොන්දේසි වලට අනුව, වයස අවුරුදු 13 හෝ ඊට වැඩි කෙනෙකුට Twitter හි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට සුදුසුකම් ඇති බවත්, ඔබ 13 ට අඩු දරුවන්ට ගිණුමක් විවෘත කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ නම්, ඔබට වෙනත් පරිශීලකයින්ට Twitter හි අසභ්‍ය දර්ශන හෝ සබැඳි පළ කිරීමට ඉඩ නොදීමට සලකා බලන ලෙසයි.”

අප්‍රේල් 30 වන විට අමතර තොරතුරු සපයන ලෙස කොමිසම මෙම සමාගම්වලින් ඉල්ලා තිබේ.